Stichting het Belevenissenbos

by benancy
Stichting het Belevenissenbos

Het bos wordt beheerd door vrijwilligers

Het dagelijks beheer is in handen van Stichting Het Belevenissenbos Lelystad. Het bestuur
bestaat uit:

* Voorzitter: André Rijsdorp

* Bestuurslid : Alec Gurke

* Penningmeester: Edwin Hop

De stichting heeft statutair tot doel:

het beheren, behouden en ontwikkelen van Het Belevenissenbos als natuurlijk, avontuurlijk en – ten aanzien van natuur, landschap, kunst en cultuur(historie) – leerzaam speelbos.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

het (laten) uitvoeren van beheer en onderhoud van het terrein en de voorzieningen; het zorg dragen voor een financieel gezonde exploitatie en het verkrijgen van middelen voor het treffen van aanvullende speel- en educatieve voorzieningen.

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
KvK-nr: 55416489